Trang chu website vantaihanghoa.com.vn Tra cuu khoang cach tu Ha Noi di cac tinh So do website www.vantaihanghoa.com.vn Lien he voi Cong ty CP Van tai Truong An
Ban do Viet Nam Gioi thieu cong ty
Gioi thieu dich vu van tai
Khach hang su dung dich vu van chuyen
Tin tuc van tai
Lien he
Gửi yêu cầu báo giá với form yêu cầu trực tuyến

Gửi thông tin hàng hoá yêu cầu báo giá qua Yahoo Messenger: Báo giá vận chuyển hàng hoá

Liên hệ qua mobile:
Mr.An: 0978.549.568

Nhận báo giá cước vận chuyển qua fax:
Quý khách vui lòng download file yêu cầu báo giá về máy tính, sau đó điền các thông tin cần thiết vào báo giá. Tiếp đó, quý khách fax yêu cầu qua số fax của phòng kinh doanh (như trong y/c báo giá).

THỦ TỤC VẬN CHUYỂN GỖ

Bản quyền bài viết thuộc về Công ty CP vận tải Trường An

Vận chuyển gỗ chưa qua chế biến là một vấn đề nhạy cảm của xã hội. Làm sao để phân biệt được đâu là gỗ hợp pháp và đâu là gỗ bất hợp pháp?

Không chỉ cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh gỗ cần chứng minh được tính hợp pháp nguồn hàng của minh, mà còn các đơn vị vận tải thực hiện vận chuyển gỗ cũng cần hiểu các quy định của pháp luật trong việc vận chuyển gỗ.

Hiện nay, thủ tục vận chuyển gỗ được áp dụng theo quyết định số 59/2005/QĐ-BNN (ban hành ngày 10/10/2005) Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Tại chương II của quyết định này, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh gỗ cũng như thực hiện việc vận chuyển gỗ sẽ có được những thông tin rất hữu ích để chứng minh nguồn hàng gỗ là hợp pháp. Dưới đây là chi tiết các nội dung liên quan đến vận chuyển gỗ trích từ Chương II – Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN:

Chương II
THỦ TỤC VẬN CHUYỂN, CẤT GIỮ, CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Mục lục:
 • Điều 7. Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước
 • Điều 8. Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán
 • Điều 9. Thủ tục vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu
 • Điều 11. Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh
 • Điều 14. Thủ tục vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước
 • Điều 7. Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước
  1. Đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên Nhà nước giao, cho thuê cho các tổ chức:
  a) Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với trường hợp vận chuyển nội bộ thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức;
  b) Lý lịch gỗ do tổ chức lập;
  Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch. Trường hợp gỗ không đủ tiêu chuẩn đóng búa kiểm lâm, thì có biên bản kiểm tra của cơ quan kiểm lâm sở tại nơi có gỗ.
  2. Đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên Nhà nước giao, cho thuê cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân:
  Lý lịch gỗ do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND xã) nơi có gỗ khai thác xác nhận;
  Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch.

  Điều 8. Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán
  1. Đối với tổ chức:
  a) Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp vận chuyển nội bộ, thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức;
  b) Lý lịch hoặc bảng kê gỗ do tổ chức lập;
  Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch. Trường hợp gỗ không đủ tiêu chuẩn đóng búa Kiểm lâm, thì có bảng kê, Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã nơi có gỗ xác nhận.
  c) Tổ chức mua gom của nhiều hộ cộng đồng, gia đình, cá nhân thì có lý lịch hoặc bảng kê, Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã nơi có gỗ khai thác xác nhận.
  2. Đối với gỗ của cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân:
  Lý lịch gỗ hoặc bảng kê do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã nơi có gỗ khai thác xác nhận.

  Điều 9. Thủ tục vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu
  1. Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp:
  a) Tờ khai nhập khẩu hàng hoá được cơ quan Hải quan Việt Nam có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan;
  b) Lý lịch gỗ hoặc bảng kê gỗ do nước xuất khẩu lập, trong đó tên gỗ ghi tên khoa học bằng tiếng Latinh. Trường hợp nước xuất khẩu không xác lập các yếu tố này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp phải lập bổ sung và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc lập bổ sung đó.
  Trường hợp một lô gỗ nhập khẩu được vận chuyển nhiều lần thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải lập lý lịch hoặc bảng kê từng lần vận chuyển trích từ lý lịch gỗ hoặc bảng kê gốc và bản sao tờ khai Hải quan nhập khẩu hàng hoá do tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp xác nhận.
  c) Gỗ có dấu búa của nước xuất khẩu hoặc dấu búa kiểm lâm Việt Nam theo quy định về quản lý, sử dụng búa kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  2. Đối với tổ chức, cá nhân mua lại gỗ từ tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp
  a) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.
  b) Lý lịch hoặc bảng kê gỗ nhập khẩu (bản gốc). Trường hợp không mua toàn bộ một lô gỗ nhập khẩu thì có lý lịch hoặc bảng kê gỗ do tổ chức, cá nhân bán lập trên cơ sở trích từ lý lịch hoặc bảng kê gốc, có xác nhận của Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

  Điều 11. Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh
  1. Đối với tổ chức:
  a) Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp vận chuyển nội bộ, thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức;
  b) Lý lịch hoặc bảng kê gỗ xẻ do tổ chức lập.
  2. Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân:
  Lý lịch hoặc bảng kê gỗ xẻ do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã nơi có gỗ xẻ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh xác nhận.

  Điều 14. Thủ tục vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước
  1. Đối với gỗ:
  a) Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;
  b) Lý lịch hoặc bảng kê gỗ do cơ quan bán lập;
  Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định về quản lý, sử dụng búa kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch.

  Tham khảo thêm bài viết:
  HÀNG HOÁ ĐANG LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG, CẦN XUẤT TRÌNH NHỮNG LOẠI HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ NÀO?
  QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG VI PHẠM CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG

  Cong ty TNHH Delphi Cong ty CP hoa dau Khang An Cong ty Lien Doanh T&T Baoer Cheng Vien chuyen nganh be tong Cong ty CP Everpia Viet Nam Cong ty Cp dau khi Dung Quat Cong ty CP Thanh Tan Thua Thien Hue Cong ty CP Cap va Vat lieu mang Cong ty CP ky thuat cong trinh Viet Nam Cong ty CP ky nghe Gamma

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRƯỜNG AN

  Địa chỉ: Số 21 ngõ 42, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
  Điện thoại: (04) 3827.2143 - Fax: (04) 3827.2143
  Email: sales@vantaihanghoa.com.vn
  Website: www.vantaihanghoa.vn ; vậntảihànghoá.vn ; www.vantaihanghoa.com.vn ; www.vantaitruongan.com